העוד והטרבוקה - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2006
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אין
לחן: ג'ורג'י בר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: חגיגה - DVD-2006
חוללו זמר מס. 34 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R248 - DVD
ירון כרמל - 2006 - DVD
מחול אירופה DVD - 2006
ריקודי עם - תמרון 2006
מקור המוזיקה: חגיגה 2006 חלק 1 + 2 - CD
חוללו זמר מס. 34 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R247 - CD
ירון כרמל 2006 - CD
מחול אירופה 2006 חלק 1 + 2 - CD
רפי זיו מס - ריקוד 2006 - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 2006-5 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה