שושנים של פחם - חיים שיריון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1992
יוצר/ת: חיים שיריון
מילים: עמי גלוסקה
לחן: יהודה פוליקר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM20
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM30
סדנת השתלמות מס.15 ( VCD -R222- Mar 2003)
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.221
ריקודי עם - סבבה 2003
מקור המוזיקה: סדנת הישתלמות מס.15 R222 - CD
רוקדים מס.123 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.123 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה