אמא ברכה - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1996
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: עממי
לחן: ציון גולן
מבצע/ת: ציון גולן
מקור וידאו: הורה כיף 1996
פינג'אן 1996
ריקודי עם - מחנה יונה 1997
מקור המוזיקה: LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
הורה כיף 19 - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
רוקדים 116 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
הערות: sma Ima Veaba
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה