שיר שבת - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2004
יוצר/ת: משה תלם
מילים: עידית חכמוביץ
לחן: עידית חיימוביץ
מבצע/ת: צ'ה יגור
מקור וידאו: DVD-13th Machaneh Aviv (2008) with Eyal Ozeri
השתלמות מס. 1 (January 18-2008 DVD )
מחול אירופה 2004
מחול אירופה 2017
משה תלם- DVD 2006
מקור המוזיקה: CD-13th Machaneh Aviv (2008) with Eyal Ozeri
השתלמות מס. 1 (January 18-2008 R264 DVD )
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Europa 2017
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה