ריח תפוח - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1963
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: יורם טהרלב
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו: Hora Shemesh 1993
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס.115
רוקדים מס. 276 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 75 (W171)
מקור המוזיקה: חוללו זמר מס. CD - 44
רוקדים 276 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים 74 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס.171 - קלטת שמע
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Gevatron
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה