ים השיבולים - שושנה קופולביץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1977
יוצר/ת: שושנה קופולביץ
מילים: יצחק קינן
לחן: חיים אגמון
מבצע/ת: הגבעתרון
מקור וידאו: מחול אירופה DVD - 2006
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
משה תלם- DVD 2006
עמנואל מס. 11
עמנואל מס.201
עמנואל מס.304
רוקדים מס. 23
מקור המוזיקה: LP-Blue Star 1978 - Y-111 - (1978) - B. Tiram and Y. Eden
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
הורה כיף 21 - CD
מאיר שם טוב - מס. 3 - וולס - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אירופה 2006 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה