נשאר איתך - נפתלי קדוש
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1994
יוצר/ת: נפתלי קדוש
מילים: חמוטל בן זאב
לחן: רוברט נאור
מבצע/ת: אורי פיינמן
מקור וידאו: Hora Shemesh 1995
ITH Seminar #50 with Chen Shporen (2018)
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM43
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
עמנואל מס. 34
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.232
רוקדים מס. 284 DVD
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
מקור המוזיקה: הורה כיף 10 - CD
להיטי דיקלה 1 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
נפתלי קדוש - דיקלה 2 - CD
רוקדים 14 - CD
רוקדים 284 - CD
רוקדים מס.142 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה