צור משלו - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1972
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: עממי
לחן: לדינו
מבצע/ת: משה שור
מקור וידאו: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
מקור המוזיקה: LP-Dance With Moshiko 5 - (1978)
LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-I Remember - Hadarim 4 - (1973) - Shlomo Bachar
LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 5+6
רוקדים 109 - CD
רוקדים מס. 29א' - קלטת שמע
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Italia 2009
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
LP-Toby David-I Remember-Hadarim 4-(1973)
הערות: Also sung by Tzemed Reim
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה