מארחאבה ביקום - מאיר שם טוב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2003
יוצר/ת: מאיר שם טוב
מילים:
לחן: מרוקאי
מבצע/ת: סהרה
מקור וידאו: הורה אביב DVD - 2004
הורה כיף - 2003
הורה כיף - VCD -2003
מאיר שם טוב - 2009 - DVD
מאיר שם טוב-רוקדים מס. DVD 119
מחול השלום DVD - 2004
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 21 (9 R228-April 2004)
ריקודי עם - מחנה יונה 2004
מקור המוזיקה: הורה אביב 2004 - CD
הורה כיף -2003 - CD
חוללו זמר מס. 21 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R228)
מאיר שם טוב - מלבורן 2005 - CD
מאיר שם טוב - מס. 16 - 2004 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול השלום 2004 חלק 1 + 2 - CD
מחנה יונה 2004 - CD
רוקדים 119 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה