וביניהם - לוי ברגיל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2003
יוצר/ת: לוי ברגיל
מילים: מאיר בנאי, ענת בנאי
לחן: מאיר בנאי
מבצע/ת: מאיר בנאי
מקור וידאו: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
סדנת השתלמות מס.15 ( VCD -R222- Mar 2003)
ריקודי עם - מחנה יונה DVD-2005
מקור המוזיקה: מחנה יונה 2005 - CD
סדנת הישתלמות מס.15 R222 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Hava Netze Bemachol 2016 Rio de Janeiro
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה