מחול הנעורים - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1999
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: אין
לחן: עודד שוהם
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: כרמיאל 1999
מחול אביב 2000
מחנה ריקוד 2002
ריקודי עם - שגעון 2001
רפי זיו מס - ריקוד 2005 - VCD
מקור המוזיקה: מחול אביב 2000 - CD
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחנה ריקוד 2002 - כרמל - CD
רפי זיו מס - ריקוד 2005 - CD
שיגעון 2001 - ברזיל - CD
הערות: Karmiel 1999
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה