עמנואל - אלי רונן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שם השיר: מנואל
שנה: 2002
יוצר/ת: אלי רונן
מילים: עוזי חיטמן
לחן: יוני רועה
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
סדנת השתלמות מס.13 ( R219-Dec. 2002)
רוקדים מס. DVD 71
ריקודי עם - מחנה יונה 2003
מקור המוזיקה: חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
מחנה יונה 2003 - CD
סדנת הישתלמות מס.13 R219 - CD
רוקדים 77 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה