שמחה גדולה - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2003
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אין
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Shmulik Gov-Ari - Chagigah 2008
הורה אביב 2003
כרמיאל 2004 DVD-USA
כרמיאל סדנה מס. 2 - ינואר 2003 - R223-DVD
מחול אירופה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
ריקודי עם - רמה 2003
ריקודי עם - תמרון 2003
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - DVD
מקור המוזיקה: הורה כיף 35 - CD
חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 15 - 2003 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
סדנת כרמיאל מס.2 - R223 - (2003) - CD
פינג'אן 2003 - ישראל י. + יוני ק, ו. גבאי + י. מלכי - CD
שמוליק גוב-ארי - אוסטרליה 2004 - CD
תמרון 2003 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: חגיגה 2008
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
הערות: Ron Shoval {Performer}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה