כל הכבוד - אליהו גמליאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1977
יוצר/ת: אליהו גמליאל
מילים: דן אלמגור
לחן: דב זלצר
מבצע/ת: יהורם גאון
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
סדנת השתלמות מס.10 (R216-May 2002)
עמנואל מס.103
רוקדים מס. DVD 77
רוקדים מס. 18
מקור המוזיקה: LP-Dance With Eliyahu Gamliel - Blue Star 1981 YE 1004 - (1981) -
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
מטמונים 1 - CD
סדנת הישתלמות מס.10 (10 מאי 2002)- R216 - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Shorashim 2017
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Sherry Kent Dance Notations
הערות: aka Kazablan
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה