כפר טודרה - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2001
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: יהושע סובול
לחן: שלמה בר
מבצע/ת: גליקריה
מקור וידאו: DVD-Camp Coleman 2002
Dances on YouTube and Other Internet Sites
אבי פרץ-רוקדים מס. DVD 121
הילולים 2001
הילולים 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
רוקדים מס. 285 DVD
ריקודי עם - מחנה יונה 2002
ריקודי עם - תמרון 2001
מקור המוזיקה: הילולים 2001 חלק 1ו-2 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מחנה יונה 2002 - CD
רוקדים 121 - CD
רוקדים 285 - CD
רוקדים 77 - CD
רפי זיו מס. 1 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה