אנבלינה - אייל אליהו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2001
יוצר/ת: אייל אליהו
מילים:
לחן: עממי ספרדי
מבצע/ת: שהרבני
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
DVD-Dance with Dudu Barzilay-April 2008
DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
הורה כיף 2001
הילולים 2001
מחול אביב 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
רוקדים מס. DVD 69
מקור המוזיקה: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
אלברטו זלינגר - לטיני + ריקודי שורות 2002 - CD
דוד ברזילי - ריקודי עם 2001 - CD
הילולים 2001 חלק 1ו-2 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מחול אביב 2002 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 68 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: כרמיאל 2009
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה