בית אבי - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1983
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: אביהו מדינה
לחן: אביהו מדינה
מבצע/ת: צמד צפרי
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.118
רוקדים מס. 39
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 80 (W170)
מקור המוזיקה: LP-Harishion V.2:Songs + Dances of Israel [HAR2]IW2-I.Weisburd
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 36 - CD
רוקדים 42 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס.142 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה