זורבה דיסקו - קובי מיכאלי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2001
יוצר/ת: קובי מיכאלי
מילים: אין
לחן: מיקיס תאודורקיס
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-29th ITH Seminar with Kobi Michaeli
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hora Eclipse 2017
Ranan Mor-Line Dances 2006
הורה כיף 2001
הילולים 2001
סדנת השתלמות מס. 5 (R208-July 2001)
קובי מיכאלי 2008 מלבורן DVD
רוקדים מס. DVD 70
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
רמה ריקודיה 2007 DVD
מקור המוזיקה: הילולים 2001 חלק 1ו-2 - CD
מאיר שם טוב - ריקודי עם ישראליים 2001 - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 3 - CD
קובי מיכאלי - פיג'אן 2004 - CD
קובי מיכאלי - תיקוותנו - CD
קובי מיכאלי 2008 מלבור CD
רוקדים 68 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: נרקודה - קובי מיכאלי - מלבורן 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה