חלום מתוק - אייל עוזרי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2002
יוצר/ת: אייל עוזרי
מילים: אהוד מנור
לחן: יווני
מבצע/ת: שלומי סונאנה, מ. אפיה
מקור וידאו: DVD-13th Machaneh Aviv (2008) with Eyal Ozeri
Dances on YouTube and Other Internet Sites
אייל עוזרי - 2008 - DVD
סדנת השתלמות מס.13 ( R219-Dec. 2002)
מקור המוזיקה: CD-13th Machaneh Aviv (2008) with Eyal Ozeri
אייל עוזרי - 2008 - CD
אייל עוזרי - הטובים ביותר - CD
סדנת הישתלמות מס.13 R219 - CD
רוקדים 78 - CD
תמרון 2003 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה