רוני לי - אורן שמואל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: אורן שמואל
מילים: אין
לחן: יוסי גרשוני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
אורן שמואל - מלבורן 2003 - VCD
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2001
סדנת השתלמות מס. 2 (R205-Oct 2000)
רוקדים מס. DVD 79
ריקודי עם - מחנה יונה 2001
ריקודי עם - סבבה 2001
מקור המוזיקה: הורה כיף 31 - CD
השתלמות מס. 2 (27 אוק 2000) - קלטת שמע
מחנה יונה 2001 - CD
רוקדים 71 - CD
רוקדים 79 - CD
ריקודי אורן שמואל - מלבורן 2003 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה