איך אפשר - דודו ברזילי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: דודו ברזילי
מילים: מיכל חזון
לחן: שלמה מיוסף
מבצע/ת: רון שובל
מקור וידאו: DVD-Dance with Dudu Barzilay-April 2008
DVD-Brazihula 2001
Yenne 2000
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2000
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
מקור המוזיקה: ברזיהולה 2001 - CD
דוד ברזילי - 2001 - CD
דוד ברזילי - ריקודי עם 2001 - CD
דודו ברזילי - ריקוד 2006 - CD
חגיגה 2000 חלק 1 + 2 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 71 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה