הג'ברת - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1984
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: רבי שלום שבזי
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
רוקדים עם יענקלה לוי (רוקדים DVD 102)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 82 (W175)
מקור המוזיקה: יענקל'ה לוי - 2 - CD
רוקדים 44 - CD
רוקדים מס. 33 - קלטת שמע
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
רוקדים מס.175 - קלטת שמע
הערות: aka Hageveret
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה