תורת משה - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1999
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: דקלון - יוסי לוי
לחן: יווני
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: Horati 2001
במעגל - עם ישרל יעקובי - DVD
ישראל יעקובי-רוקדים מס. DVD 116
פינג'אן 1999
פינג'אן 2000
ריקודי עם - מחנה יונה 2001
ריקודי עם - סבבה 2001
מקור המוזיקה: במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
ליאור 3 - ישראל יעקב - CD
פיג'אן 2000 - CD
רוקדים 116 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה