תן לי יד - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: אייבי קזס/אריק מרדכי
לחן: אייבי קזס
מבצע/ת: נאש דידאן
מקור וידאו: Kochavim 2013
LeRiku Baltica 2018
חגיגה - DVD-2005
מחול אירופה 2002
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 92 (דצמבר -R211-2000)
פינג'אן 2000
ריקודי עם - תמרון 2001
ריקודי עם - תמרון 2002
רפי זיו מס - ריקוד 2004 - VCD
מקור המוזיקה: חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
ליאור 3 - ישראל יעקב - CD
מחול אביב 2001 - CD
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
סדנה עם מיכאל ברזילאי מס.92 - R211 - קלטת שמע
פיג'אן 2000 - CD
רוקדים 67 - CD
רפי זיו מס - הורה כיף 2005 - CD
רפי זיו מס - ריקוד 2004 - CD
רפי זיו מס. 2 - ריקוד 2002 - CD
רפי זיו מס. 3 - אוסטרליה 2003 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Kochavim 2013
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה