שיר החתונה - יהודה עימנואל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1981
יוצר/ת: יהודה עימנואל
מילים: חיים חפר
לחן: נורית הירש
מבצע/ת: סלח שבתי מוזיקל
מקור וידאו: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 10
עמנואל מס.214
רוקדים מס. 330 DVD
מקור המוזיקה: עמנואל מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים 330 - CD
רוקדים מס. 99 - קלטת שמע
הערות: sma Hora Chatuna
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה