סהרה בר - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אין
לחן: להקת עשב בר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: חגיגה - DVD-2005
מחול אירופה 2000
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
סדנת השתלמות מס. 3 (R206-Jan 2001)
ריקודי עם - תמרון 2001
שמוליק גוב-ארי - 2006 - DVD
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 3 (19 ינו 2001) - קלטת שמע
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה 2000 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 69 - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 2006-5 - CD
שמוליק גוב-ארי - ריקודי קיץ 2000 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה