מטר - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1998
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: ברכה כהן
לחן: ברכה כהן
מבצע/ת: ברכה כהן
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2016
Carnavale WorkshopVenice 2020 with Dudu Barzilay
Horati 2001
הורה כיף 1999
ישראל יעקובי-רוקדים מס. DVD 116
מחול אביב DVD 2007
פינג'אן 1999
רוקדים מס. DVD-251
ריקודי עם - מחנה יונה 1999
ריקודי עם - סבבה 2001
ריקודי עם - סבבה 2008
מקור המוזיקה: במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
הורה כיף 1999 - CD
הורה כיף 28 - CD
השתלמות- CD R251
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
ליאור 1 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 11 - 1999 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב 2007 - CD
רוקדים 116 - CD
רוקדים 65 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: סבבה 2008
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה