עבדים היינו - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1993
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: ליאורה פדלון
לחן: ליאורה פדלון
מבצע/ת: ליאורה סימון
מקור וידאו: DVD-Machol Pacifica 2000 with Shmulik Gov Ari
Beketzev Acher 2019
Shmulik Gov Ari Witten 2000
מחול אביב 2000
ריקודי עם - תמרון 2000
מקור המוזיקה: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
חגיגה 2000 חלק 1 + 2 - CD
מחול אביב 2000 - CD
שמוליק גוב-ארי - ריקודי קיץ 2000 - CD
תמרון 2000 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה