לכבוד שבת - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1999
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: רבי שלום שבזי
לחן: אביהו מדינה
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2001
עמנואל מס. 53
ריקודי עם - מחנה יונה 1999
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 86 (W208)
מקור המוזיקה: אבנר נעים - מרגנית 2 - CD
הורה כיף 1999 - CD
חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
ממן + אשריאל - הישתלמות מס.86
רוקדים 63 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה