בחור ביישן - רוני סימן-טוב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2000
יוצר/ת: רוני סימן-טוב
מילים: דורון דוידסקו
לחן: אורן לב
מבצע/ת: עופרי סאלם
מקור וידאו: סדנת השתלמות מס. 9 (March 2002 - R215 )
ריקודי עם - מחנה יונה 2002
ריקודי עם עם רוני סימן טוב - צברים 2002
מקור המוזיקה: מחנה יונה 2002 - CD
מחנה ריקוד 2001 - CD
סדנת הישתלמות מס. 9 (29 אפר 2002) - R215 - CD
רוני סימן טוב - צברים 1 - CD
רוקדים 74 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה