יש לי חלום - יאיר הראל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1998
יוצר/ת: יאיר הראל
מילים: יחיאל מוהר
לחן: משה וילנסקי
מבצע/ת: יהורם גאון
מקור וידאו: עמנואל מס. 51
רוקדים מס. 315 DVD
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 84 (W204)
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 83 (W200)
מקור המוזיקה: רוקדים 315 - CD
רוקדים מס.200 - קלטת שמע
הערות: Also sung by Dorit Reuveni
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה