סהרורת - יונתן כרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1980
יוצר/ת: יונתן כרמון
מילים: אין
לחן: יעקב שגיא
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: הילולים DVD - 2005
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1998
רוקדים מס. 417
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 83 (W200)
מקור המוזיקה: הילולים 2005 - CD
רוקדים מס.200 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
הערות: aka Sehroret, For TuBeAv
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה