נעימת כוורת - דודו ברזילי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2001
יוצר/ת: דודו ברזילי
מילים: אין
לחן: דני סנדרסון
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: הורה כיף 2001
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
מקור המוזיקה: דוד ברזילי - 2001 - CD
דוד ברזילי - ריקודי עם 2001 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 71 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
הערות: arrangement Betzalel Gilad, Also sung by Kaveret
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה