ברך עלינו - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1979
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: סידור - שמונה עשרה
לחן: עוזי חיטמן
מבצע/ת: עוזי חיטמן
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
סדנה עם יואב אשריאל מס. 25\26\27
רוקדים מס. DVD 128
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 71 (W156)
מקור המוזיקה: CD-Rokdim 128-Shlomo Maman 8
LP-Carmel: Folkdance of Israel for Educational Purposes - SMME/100 [CRM]
LP-Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - SM 001 - (1984L)
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
מטמונים 2 - CD
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רוקדים מס.156 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
הערות: Also sung by Gabi Berlin, Uzi Hitman, Lehakat Hafestival Hachasidi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה