אין כמו יפו - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1994
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: חיים חפר
לחן: פביאן לוריס
מבצע/ת: התרנגולים
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
עמנואל מס. 35
עמנואל מס. 37
רוקדים מס. DVD 28
ריקודי עם - כיף חורף 1994
ריקודי עם - מחנה יונה 1995 - VIM48
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 69 (W148)
מקור המוזיקה: אבנר נעים - מרגנית 2 - CD
הורה כיף 13 - CD
מאיר שם טוב - מס. 3 - וולס - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים מס.148 - קלטת שמע
הערות: Also sung by Atraf, Gabi Berlin, Reviat Mo'adon Hate'atron, Orig. Lyrics Dominique Terreran, Orig. Music Christiane Verger
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה