זיכרונות - טוביה טישלר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1999
יוצר/ת: טוביה טישלר
מילים: אין
לחן: אורי כהן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD מחול אירופה 2010
הורה כיף 1999
מחול אביב DVD 2006
מחול אירופה DVD - 2006
רוקדים מס. 265 DVD
ריקודי עם - מחנה יונה 2000
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 86 (W208)
רענן מור - 2006 - DVD
מקור המוזיקה: הורה כיף 1999 - CD
הורה כיף 28 - CD
חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
טוביה טישלר - ריקודי עם - הורה כיף 2000 - CD
מאיר שם טוב - מס. 11 - 1999 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב 2006 - CD
מחול אירופה 2006 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה CD -2010
מחנה יונה 2000 - CD
ממן + אשריאל - הישתלמות מס.86
רוקדים 265 - CD
רוקדים 65 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה