שיעלה האור - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1998
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: רמי לב
לחן: דורון פיקר
מבצע/ת: עופרי סאלם
מקור וידאו: גדי ביטון רקוד לחייך 1997
מחול אירופה 1998
מחנה ריקוד 1998
רוקדים עם גדי ביטון (רוקדים 107)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 14 (W197)
מקור המוזיקה: גדי ביטון - ריקודי עם 1998 - CD
רוקדים 53 - CD
רוקדים מס.197 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
הערות: and Rami Lev {Music}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה