נו די-גי-די - אייל אליהו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 1997
יוצר/ת: אייל אליהו
מילים:
לחן:
מבצע/ת: בלק סטריט
מקור וידאו: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
DVD-Dance with Dudu Barzilay-April 2008
DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
Dances on YouTube and Other Internet Sites
מחול אביב 2002
עמנואל מס. 50
עמנואל מס.235
רוקדים מס. 55
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 86 (W187)
מקור המוזיקה: DVD/CD-Karmiel Summer Course 2009 Vols.1+2
מחול אביב 2002 - CD
רוקדים 55 - CD
רוקדים מס.187 - קלטת שמע
ריקוד חורף - 2005 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Eyal Eliyahu Melbourne Workshop
Zazza - 2011
כרמיאל 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה