יפה בחלון - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1993
יוצר/ת: משה תלם
מילים: זאב נחמה, ת. קליסקי
לחן: זאב נחמה
מבצע/ת: שחר בן-ארויה
מקור וידאו: הורה כיף 1993
מחול אירופה 1993
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 69 (W139)
מקור המוזיקה: משה תלם - תלמים 4 - CD
רוקדים מס.139 - קלטת שמע
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
הערות: Also sung by Ethnix
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה