עשב בר - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1997
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אין
לחן: להקת עשב בר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Machol Pacifica 1998 with Shmulik Gov Ari
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Rokdim Choref 1997
חגיגה - DVD-2007
מחול אירופה 1997
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
מחנה ריקוד 1999
רוקדים 307-ממנרקוד 2 DVD
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 12 (W190)
ריקודי עם - תמרון 1998
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 3 (1998)
מקור המוזיקה: הורה כיף 24 - CD
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 10 - 1998 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אביב 2000 - CD
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 51 - CD
רוקדים מס.190 - קלטת שמע
ריקוד חורף - 2005 - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 97' - CD
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 98' - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Kochavim 2017
Dances Taught Machol Czechia 2020
מחול אירופה 2009
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה