הופה היי - שירלי מרסטן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות ילדים
שנה: 1972
יוצר/ת: שירלי מרסטן
מילים: יגאל בשן
לחן: יגאל בשן
מבצע/ת: הופה היי
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
הערות: Also sung by Chagit Klish
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה