הלילה בחצות - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 1984
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: עוזי חיטמן
לחן: עוזי חיטמן
מבצע/ת: שימי תבורי
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1990
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
מקור המוזיקה: LP-Shalom ‘84 Israeli Dance Institute - Hora Shalom 1984 I.D.I.-001 [SHA84]
ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Shorashim 2017
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה