בת חמד - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 1996
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: אברהם לוי
לחן: משה בן מוש
מבצע/ת: אהרון ירימי
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: אבנר נעים - מרגנית 3 - CD
רוקדים 62 - CD
הערות: Also sung by Daklon
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה