דרג'ה - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1996
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: אין
לחן: להקת עשב בר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD מחול אירופה 2010
Kochavim 2009
גדי ביטון -2007 -DVD
גדי ביטון רקוד לחייך 1997
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
רוקדים עם גדי ביטון (רוקדים 107)
ריקודי עם - מחנה יונה 1997
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 9 (W177)
ריקודי עם - תמרון 1997
מקור המוזיקה: גדי ביטון - ג'מעה במדבר - רקיודי עם - CD
גדי ביטון - חמסה - CD
גדי ביטון - מלבורן 2007 - CD
גדי ביטון - ריקודי עם 1998 - CD
הורה כיף 22 - CD
הילולים 2003 חלק 1ו-2 - CD
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 46 - CD
רוקדים מס.177 - קלטת שמע
רוקדים מס.180 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: כוכבים 2009
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
הערות: aka Darja (Jabel Sutul)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה