עלם חן - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1996
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: אריה אהרוני
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: הפרברים
מקור וידאו: הורה כיף 1996
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
רוקדים מס. 41
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 76 (W174)
מקור המוזיקה: רוקדים 43 - CD
רוקדים מס.174 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
הערות: Also sung by Gevatron
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה