וינקהו - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1955
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: תנ"כי
לחן: גיל אלדמע
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
הערות: Deuteronomy 32:13, Also sung by Aviva Avidan, Karmon
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה