שועלים קטנים - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות מעורבים
שנה: 1948
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: תנ"כי
לחן: עמנואל עמירן
מבצע/ת: הילה שרת
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
רישום צעדים: LP-Israeli Folk Dances-Hed Artzi AN 18-28 [BS79]
הערות: Song of Songs 2:15, Pesach Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה