רועה ורועה - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1961
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Dance Along With Sabras-Tikva 69
Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Karmon
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה