עונג שבת - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1978
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: אביהו מדינה
לחן: אביהו מדינה
מבצע/ת: אורי שבח
מקור וידאו: Dani Dassa miscellaneous
מחנה ריקוד 1997
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
דני דאסא 1 - CD
הערות: Also sung by Haim Moshe
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה