אהבת רועה - אלי רונן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1995
יוצר/ת: אלי רונן
מילים: נחמיה בן-תור
לחן: נחמיה בן תור
מבצע/ת: אסתר  בן-שבת
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
עמנואל מס. 38
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 75 (W157)
ריקודי עם - ריקודיה 1989
מקור המוזיקה: רוקדים מס.157 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה